Villkor och GDPR

Värdvillkor

Också längst ner vår företags sekretess och cookies policy GDPR -kompatibel.

Omarbetad: 28 januari 2019

Detta värdavtal reglerar ditt köp och användning på alla sätt av alla webbhotell, VPS, dedikerade servrar, streamingfaciliteter, samlokalisering och så vidare som du har beställt och accepterat av oss och beskriver de villkor som gäller för sådant köp och användning av tjänsterna. Du GODKÄNNER ATT BUNDAS AV VILLKOREN OCH VILLKOREN INNEHÅLLDA. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och då och då efter eget gottfinnande ändra eller modifiera alla villkor och villkor i detta avtal och att avgöra om och när sådana ändringar gäller för både befintliga och framtida kunder. Vi kan göra ändringar eller modifieringar av de policyer och riktlinjer som refereras utan att du har meddelat dig det. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att vi har lagt ut eventuella ändringar eller modifieringar kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller modifieringar.

1. Betalning. Som hänsyn till att vi tillhandahåller värdtjänsterna här under godkänner kunden att betala oss den sammanlagda månadsavgiften baserat på de månatliga värdtjänsterna och de valda villkoren.

2. Tillhandahållande av tjänster. Vi kommer att tillhandahålla kunden de beställda tjänsterna som beskrivs i värdpaketets funktioner någon annanstans i detta dokument. Kunden förstår och godkänner att vi kommer att vara värd och eller skapa webbplatsen enbart i enlighet med den information som tillhandahålls av kunden.

3. Rättigheter till webbplatsen och innehållet. Med undantag för eventuellt material från tredje part och bakgrundsteknik som anges i avsnitt 4, äger kunden kundens innehåll. "Kundinnehåll" avser allt innehåll eller information (inklusive, utan begränsning, all text, musik, ljud, fotografier, video, grafik, data eller programvara), i vilket medium som helst, som kunden tillhandahåller oss. "Tredjepartsmaterial" betyder allt innehåll, programvara eller annat datorprogrammeringsmaterial som ägs av en annan enhet än oss och licensieras av vårt företag eller är allmänt tillgängligt för allmänheten, inklusive kunden, under publicerade licensvillkor, och som vi kommer att använda för att visa eller köra en Hemsida.

4. Begränsad licens till bakgrundstekniken. ”Bakgrundsteknik” avser datorprogrammering/formateringskod eller driftinstruktioner som utvecklats av eller för oss och används för att vara värd för eller driva webbplatsen eller en webbserver i samband med en webbplats. Bakgrundsteknologi inkluderar, men är inte begränsat till, alla filer som är nödvändiga för att skapa formulär, knappar, kryssrutor och liknande funktioner och underliggande teknik eller komponenter, till exempel formatmallar, animationsmallar, gränssnittsprogram som länkar multimedia och andra program, anpassad grafikmanipulation motorer och menyverktyg, antingen i databasform eller dynamiskt driven. Bakgrundstekniken innehåller inget kundinnehåll. Kunden får inte kopiera eller distribuera någon bakgrundsteknik till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från oss. Alla rättigheter till bakgrundstekniken som inte uttryckligen beviljas kunden här under behålls av oss. Utan att begränsa det föregående samtycker kunden till att inte bakåtkonstruera, bakmontera, dekompilera eller på annat sätt försöka härleda någon källkod för bakgrundsteknologin, förutom enligt lag.

5. Begränsad licens till innehåll. Kunden ger oss härmed den begränsade, icke-exklusiva rätten och licensen att kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, skapa härledda verk från, modifiera och på annat sätt använda och utnyttja webbplatsen, eventuellt kundinnehåll eller eventuella kundmärken som tillhandahålls oss här under, enbart i syfte att tillhandahålla våra tjänster enligt detta avtal. Sådana begränsade rättigheter och licenser ska inte omfatta något annat material eller för något annat ändamål och kommer att upphöra automatiskt vid uppsägning av detta avtal av någon anledning.

6. Innehållsstandarder. Kunden godkänner att inte tillhandahålla Kundinnehåll, och vi kommer inte avsiktligt att tillhandahålla Kunder något innehåll som (a) kränker tredje parts immateriella rättigheter eller publicitets-/sekretessrättigheter; (b) bryter mot tillämplig lag eller förordning; (c) är ärekränkande, våldsamt, uppenbart skadligt eller oanständigt eller pornografiskt eller kränker medborgarnas rättigheter; eller (d) innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, avbryt bots eller andra datorprogrammeringsrutiner som är avsedda att skada eller störa system, data eller personlig information. Om kunden är internationell godkänner kunden att följa alla tillämpliga lokala och nationella lagar. Vi förbehåller oss rätten att vägra allt annat ämne som det anser olämpligt.

7. Support. Vi samtycker till att ge rimlig teknisk support via e -post till kunden under våra normala tekniska supporttider. Vi kommer att tillhandahålla kundsupport per telefon om kunden köpte telefonisk supporttid.

8. Löptid och uppsägning. (a) Detta avtal träder i kraft från och med ikraftträdandedatumet och ska fortsätta såvida det inte sägs upp; (b) Vi kan säga upp detta avtal efter tre (3) dagars skriftligt meddelande till kunden om kunden väsentligt bryter mot detta avtal, inklusive, utan begränsning, underlåtenhet att betala, och underlåter att åtgärda ett sådant brott under en sådan tre (3) dagars period; och (c) vid uppsägning av detta avtal kommer kunden att betala oss för alla tjänster som tillhandahålls kunden av vår före uppsägning. Avsnitten 2, 3, 4, 5, 9 och 11 kommer att fortsätta efter uppsägningen av detta avtal.

9. Ansvarsfriskrivning. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal tillhandahålls tjänsterna "som de är" och vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive, utan begränsning, de underförstådda egendomsgarantierna, icke-intrång, handelsförmåga och lämplighet för ett särskilt syfte. Avbrott i tjänsten: Du erkänner och godkänner härmed att vi inte kommer att vara ansvariga för tillfälliga förseningar, avbrott eller avbrott i tjänsterna. Varje part erkänner att den inte har ingått detta avtal i beroende av någon garanti eller representation utom de som specifikt anges här. Om inte ett godkännandeförfarande anges här eller i en förklaring, kommer all värd som tillhandahålls av oss till en kund att anses accepterad vid leverans.

10. Skadestånd. (a) Kundersättning. Kunden kommer att försvara oss och mot alla anspråk, åtgärder, processer eller förfaranden från tredje part som påstår något brott mot villkoren i avsnittet. Med förbehåll för avsnitt 11 ska kunden hålla oss skadeslösa för alla förluster, skador, ansvar och alla rimliga utgifter och kostnader som ådras oss som ett resultat av sådana anspråk, åtgärder, processer eller förfaranden från tredje part. (b) Vi. Ersättning. Vi kommer att försvara kunden mot tredje parts anspråk, åtgärder, processer eller förfaranden som påstås ha brutit mot bestämmelserna i avsnitt 6. I enlighet med avsnitt 11 ska vi hålla kunden skadeslös för alla förluster, skador, ansvar och alla rimliga utgifter och kostnader som kunden ådragit sig som ett resultat av sådana anspråk, åtgärder, processer eller förfaranden från tredje part. (c) Mekanik för skadeersättning. Den skadeslösa partens skyldigheter är villkorade av att den skadeslösa parten: (i) ger den skadeslösa parten omedelbart, skriftligt meddelande om varje anspråk, åtgärd, talan eller förfarande för vilken den skadeslösa parten begär gottgörelse; (ii) bevilja kontroll över försvaret och förlikningen till den skadeslösa parten; och (iii) rimligen samarbeta med den skadeståndsgivande parten på den skadeståndsgivande partens bekostnad.

11. Ansvarsbegränsning. VÅRT ANSVAR UNDER DEN EN (1) MÅNADENS PERIODEN INNAN ÅTGÄRDEN UPPFÖDES SKA INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP KUNDEN BETALADE TILL OSS. VI SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR (A) NÅGON FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER (B) NÅGON INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER Straffskada av NÅGOT SLAG (INKLUSIVE FÖRVÄNSTER MED), , OAVSETT FORM ELLER ÅTGÄRD, OAVSETT I KONTRAKT, TORT (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET), STIKT ANSVAR ELLER ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI. HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. KUNDEN ERKÄNNER ATT DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR EN VÄSENTLIG DEL I DETTA AVTAL, OCH FRÅN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR SKULLE VI INTE GÅ I DETTA AVTAL.

12. Avbokning och återbetalning. Du har högst 2 timmar från köpet att avbryta alla varor som du inte längre vill få.
Avbokning är alltid möjlig via din kundpanel, observera de extra villkoren nedan om du vill ha återbetalning.
Du kan avbryta beställningen via din kundpanel, klicka på "Tjänster" under "Produkt / tjänst", klicka på ditt paketnamn, klicka på "Begär avbokning" i nästa skärm och beskriv din anledning till avbokning.
Välj "Avbokningstyp" Omedelbar eller slut på faktureringsperiod vid sista klick på "Begär avbokning"
Om din beställning redan har behandlats får du tillbaka beloppet minus installations- och behandlingskostnader.
Återbetalningen kommer att behandlas inom högst 48 timmar på vardagar.
Observera att om ditt konto är blockerat på grund av olaglig eller minderårig verksamhet har du INTE rätt till återbetalning.

Vårt företags sekretess och cookies policy GDPR -kompatibelt
Vårt företag är en del av Our Company Group som inkluderar Our Company International och Our Company Direct.
Denna sekretesspolicy kommer att förklara hur vår organisation använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Ämnen:

* Vilka uppgifter samlar vi in?
* Hur samlar vi in dina uppgifter?
* Hur kommer vi att använda dina uppgifter?
* Hur lagrar vi dina uppgifter?
* Marknadsföring
* Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
* Vad är kakor?
* Hur använder vi cookies?
* Vilka typer av cookies använder vi?
* Hur du hanterar dina cookies
* Sekretesspolicy för andra webbplatser
* Ändringar av vår integritetspolicy
* Hur du kontaktar oss
* Hur man kontaktar lämpliga myndigheter

# Vilken data samlar vi in?

Vårt företag samlar in följande data:
* Personlig identifikationsinformation (namn, e -postadress, telefonnummer etc.)

# Hur samlar vi in dina uppgifter?

Du ger vårt företag direkt de flesta uppgifter vi samlar in.
Vi samlar in data och behandlar data när du:
* Registrera dig online eller beställ någon av våra produkter eller tjänster.
* Frivilligt fylla i en kundundersökning eller ge feedback på någon av våra anslagstavlor eller via e -post.
* Använd eller visa vår webbplats via din webbläsares cookies.
* samla också in data via Google Analytics

Vårt företag kan också ta emot dina uppgifter indirekt från följande källor:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Hur kommer vi att använda dina data?

Vårt företag samlar in dina uppgifter så att vi kan:
* Behandla din beställning och hantera ditt konto.
* E -posta dig med specialerbjudanden på andra produkter och tjänster som vi tror att du kanske gillar.

När vårt företag behandlar din beställning kan det skicka dina uppgifter till, och även använda den resulterande informationen från, kreditreferensbyråer för att förhindra bedrägliga köp.

# Hur lagrar vi dina data?

Vårt företag lagrar säkert din data på det datacenter som vi använder och all kommunikation använder en säker SSL-anslutning.

Vårt företag kommer att behålla dina uppgifter under den tid du är kund. När denna tidsperiod har löpt ut kommer vi att radera dina data inom en vecka från vårt klientsystem (WHMCS, DirectAdmin)

# marknadsföring

Vårt företag vill skicka dig information om våra produkter och tjänster som vi tror att du kanske gillar.
Om du har accepterat marknadsföring kan du alltid välja bort det vid ett senare tillfälle.
Du har när som helst rätt att hindra vårt företag från att kontakta dig för marknadsföringsändamål eller ge dina uppgifter till andra medlemmar i vårt företagsgrupp.
Om du inte längre vill bli kontaktad för marknadsföringsändamål kan du välja det i din klientpanel.

# Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Vårt företag vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter.
Varje användare har rätt till följande:
* Rätt till tillgång:
Du har rätt att begära vårt företag för kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

* Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära att vårt företag rättar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vårt företag fyller i informationen som du anser är ofullständig.

* Rätten att radera:
Du har rätt att begära att vårt företag raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

* Rätten att begränsa behandlingen:
Du har rätt att begära att vårt företag begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

* Rätt att invända mot behandling:
Du har rätt att invända mot vårt företags behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

* Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att begära att vårt företag överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på vår support e -postavdelning eller biljettsystem.

# -kakor

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardlogginformation och information om besökarnas beteende.
När du besöker våra webbplatser kan vi samla in information från dig automatiskt genom cookies eller liknande teknik

För mer information, besök allaboutcookies.org

# Hur använder vi cookies?

Vårt företag använder cookies på olika sätt för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, inklusive:

* Håller dig inloggad
* Förstå hur du använder vår webbplats
* utjämning av beställningsprocessen

# Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns ett antal olika typer av cookies, men vår webbplats använder:

* Funktionalitet - Vårt företag använder dessa cookies så att vi känner igen dig på vår webbplats och kommer ihåg dina tidigare valda preferenser. Dessa kan innehålla vilket språk du föredrar och plats du befinner dig på. En blandning av cookies från första part och tredjepart används.
* Reklam - Vårt företag använder dessa cookies för att samla in information om ditt besök på vår webbplats, innehållet du tittade på, länkarna du följde och information om din webbläsare, enhet och din IP -adress.
* Vi delar aldrig cookies med andra företag.

# Så här hanterar du cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies, och ovanstående webbplats berättar hur du tar bort cookies från din webbläsare. Men i några fall kanske vissa av våra webbplatsfunktioner inte fungerar som ett resultat.

# Sekretesspolicy för andra webbplatser

Vårt företags webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vår sekretesspolicy gäller endast vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras integritetspolicy.

# Ändringar av vår integritetspolicy

Vårt företag håller sin sekretesspolicy under regelbunden granskning och lägger alla uppdateringar på denna webbsida.
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 28 januari 2019.

# Så här kontaktar du oss
Om du har några frågor om vårt företags integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss.
Kontakta oss på vår support e -postavdelning eller biljettsystem.

sv_SESvenska