Icecast สตรีมต่อผู้ฟัง

Icecast สตรีมมิ่งต่อผู้ฟัง

Icecast สตรีม ผู้ฟัง 30 คน

6.50 /หนึ่งในสี่
 • ไอซ์คาสท์
 • ผู้ฟัง (ช่อง) สูงสุด 30 ในเวลาเดียวกัน
 • อัตราบิตสูงสุด 384 Kbps
 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
 • สตรีมมิ่งไม่จำกัด 24/7
 • พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ 20 GB MP3
 • Mount Points ฟรี 2
 • คุณสมบัติการตั้งเวลาเพลย์ลิสต์
 • รองรับ AutoDJ
 • แผงควบคุม Centova Cast

Icecast สตรีม ผู้ฟัง 60 คน

13 /หนึ่งในสี่
 • ไอซ์คาสท์
 • ผู้ฟัง (ช่อง) สูงสุด 60 ในเวลาเดียวกัน
 • อัตราบิตสูงสุด 384 Kbps
 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
 • สตรีมมิ่งไม่จำกัด 24/7
 • พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ 20 GB MP3
 • Mount Points ฟรี 2
 • คุณสมบัติการตั้งเวลาเพลย์ลิสต์
 • รองรับ AutoDJ
 • แผงควบคุม Centova Cast

Icecast สตรีม ผู้ฟัง 120 คน

26 /หนึ่งในสี่
 • ไอซ์คาสท์
 • ผู้ฟัง (ช่อง) สูงสุด 120 ในเวลาเดียวกัน
 • อัตราบิตสูงสุด 384 Kbps
 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
 • สตรีมมิ่งไม่จำกัด 24/7
 • พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ 20 GB MP3
 • Mount Points ฟรี 2
 • คุณสมบัติการตั้งเวลาเพลย์ลิสต์
 • รองรับ AutoDJ
 • แผงควบคุม Centova Cast

Icecast สตรีม 240 ผู้ฟัง

52 /หนึ่งในสี่
 • ไอซ์คาสท์
 • ผู้ฟัง (ช่อง) สูงสุด 240 ในเวลาเดียวกัน
 • อัตราบิตสูงสุด 384 Kbps
 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
 • สตรีมมิ่งไม่จำกัด 24/7
 • พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ 20 GB MP3
 • Mount Points ฟรี 2
 • คุณสมบัติการตั้งเวลาเพลย์ลิสต์
 • รองรับ AutoDJ
 • แผงควบคุม Centova Cast

สตรีม Icecast ที่ดีที่สุดต่อผู้ฟังบนเน็ต!

thไทย